" از راه های پایداری و عمیق شدن محبت این است که محبت، خودخواهانه نباشد..

شاید جنبۀ شعاری داشته باشد. اما ..

اگر دو نفر، هر دو عاشق و دلدادۀ یک ذات با عظمت باشند، به نحوی که آن عظمت دلِ این دو را برده باشد و خودخواهی را از این دو گرفته باشد، در این صورت آن دو به همدیگر علاقه ای پایدار و ماندگار و عمیق پیدا خواهند کرد."

..

پ.ن: به روزگار که هیچش وفا میسر نیست..

منبع : persis |محبت..
برچسب ها :